? Inwestycje w Tarczynie
burmistrz

Przedstawiamy Państwu serwis internetowy zawieraj?cy ponad 140 g?ównych inwestycji zrealizowanych w gminie Tarczyn w ostatnich kilku latach. S? one owocami wspólnej, konstruktywnej i wyt??onej pracy.

Przez ten czas przebudowali?my i wyremontowali?my mnóstwo dróg, wznie?li?my nowoczesny i przestronny Dom Kultury wraz z bibliotek? i czytelni? multimedialn?. Zmodernizowali?my Tarczyńskie Centrum Medyczne, Publiczne przedszkole i targowisko miejskie Wybudowali?my zespo?y boisk Orlik w Tarczynie i Pami?tce, a tak?e szereg placów zabaw dla dzieci. Rozbudowywana by?a równie? sie? wodoci?gowa oraz kanalizacyjna. Zrealizowali?my ponadto wiele projektów unijnych, pozyskuj?c mnóstwo dofinansowań z UE do szeregu przedsi?wzi??. O zrealizowanych inwestycjach w gminie Tarczyn przez ostatnie kilka lat mo?na opowiada? bardzo d?ugo.

Zapraszamy do obejrzenia Mapy Inwestycji!

Zapraszamy

POKA
SZUKAJ INWESTYCJI:

http://www.mrsewig.com/ black wigs short human hair wigs wigs for black women cosplay wigs long curly wigs wigs cheap wigs for kids wigs short hair wigs short hair party wigs wigs online brown wigs long brown wigs long colorful wigs